Martinje 2018

Frenkie's bar | Selačka 1, 10000Zagreb

MARTINJE
U FRENKIE ‘s BARU
Ususret Martinju 9. i 10. studenog

Kao i prošle godine i ove vrijedi:

Došel je došel Sveti Martin
on ga je krstil, ja ga bum pil
kumek moj dragi daj se napi
dugo nas ne bu
daj se ga vži